Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
girl-friend
girl-friend
['gə:lfrend]
danh từ
bạn gái
người yêu


/'gə:lfrend/

danh từ
bạn gái
người yêu

Related search result for "girl-friend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.