Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fruit clipper
fruit+clipper
['fru:t'klipə]
danh từ
tàu thuỷ chở hoa quả


/'fru:t'klipə/

danh từ
tàu thuỷ chở hoa quả

Related search result for "fruit clipper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.