Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feelingly
feelingly
['fi:liηli]
phó từ
có tình cảm
xúc động
do xúc cảm


/'fi:liɳli/

phó từ
có tình cảm
xúc động
do xúc cảm

Related search result for "feelingly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.