Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
erethism
erethism
['eriθizm]
danh từ
(y học) trạng thái kích thích


/'eriθizm/

danh từ
(y học) trạng thái kích thích

Related search result for "erethism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.