Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
engine-lathe
engine-lathe
['endʒinleið]
danh từ
(kỹ thuật) máy tiện


/'endʤinleið/

danh từ
(kỹ thuật) máy tiện

Related search result for "engine-lathe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.