Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emplacement
emplacement
[im'pleismənt]
danh từ
địa điểm
(quân sự) nơi đặt súng, ụ súng
sự đặt


/im'pleismənt/

danh từ
địa điểm
(quân sự) nơi đặt súng, ụ súng
sự đặt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.