Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
placement
danh từ
sắp đặt, sắp xếp việc làmplacement
['pleismənt]
danh từ
sắp đặt, sắp xếp việc làmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.