Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
embarrassed
embarrassed
[im'bærəst]
tính từ
lúng túng, bối rối; ngượng
bị ngăn trở
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mắc nợ, mang nợ


/im'bærəst/

tính từ
lúng túng, bối rối; ngượng
bị ngăn trở
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mắc nợ đìa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "embarrassed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.