Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dumping
dumping
['dʌmpiη]
danh từ
sự gom rác, sự vứt bỏ
(thương nghiệp) sự bán phá giá hàng hoá


/'dʌmpiɳ/

danh từ
sự đổ thành đống (rác...); sự vứt bỏ, gạt bỏ (ai...)
(thương nghiệp) Đumpinh, sự bán hạ hàng ế thừa ra thị trường nước ngoài

Related search result for "dumping"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.