Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draft-dodger
draft-dodger
['drɑ:ft'dɔdʒə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), người trốn quân dịch


/'drɑ:ft'dɔdʤə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) người trốn quân dịch

Related search result for "draft-dodger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.