Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispatch-boat
dispatch-boat
[dis'pæt∫bout]
danh từ
tàu thông báo


/dis'pætʃbout/

danh từ
tàu thông báo

Related search result for "dispatch-boat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.