Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decorative
decorative
['dekərətiv]
tính từ
để trang hoàng
để trang trí, để làm cảnh


/'dekərətiv/

tính từ
để trang hoàng
để trang trí, để làm cảnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decorative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.