Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decagramme
decagramme
Xem decagram


/'dekəgræm/ (decagramme) /'dekəgræm/

danh từ
đêcagam

Related search result for "decagramme"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.