Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
death-wound
death-wound
['deθwu:nd]
danh từ
vết thương gây tử vong, vết tử thương


/'deθwu:nd/

danh từ
vết thương có thể chết được, vết tử thương

Related search result for "death-wound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.