Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dabber


/'dæbə/

danh từ

người đánh nhẹ, người vỗ nhẹ, người xoa nhẹ

người chấm nhẹ, người thấm nhẹ

nùi vải, nùi bông, miếng bọt biển (để chấm, thấm...)

(ngành in) trục lăn mực (lên bản in)


Related search result for "dabber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.