Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
copperas
copperas
['kɔpərəs]
danh từ
(hoá học) sắt II sunfat kết tinh


/'kɔpərəs/

danh từ
(hoá học) sắt II sunfat kết tinh

Related search result for "copperas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.