Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coffee-mill
coffee-mill
['kɔfimil]
danh từ
cối xay cà phê


/'kɔfimil/

danh từ
cối xay cà phê

Related search result for "coffee-mill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.