Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chamber of horrors
chamber+of+horrors
['t∫eimbəəv'hɔrəz]
danh từ
nơi trưng bày những vật khủng khiếp (dụng cụ tra tấn...)


/'tʃeimbəəv'hɔrəz/

danh từ
nơi trưng bày những vật khủng khiếp (dụng cụ tra tấn...)
mớ những cái kinh khủng

Related search result for "chamber of horrors"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.