Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bemire
bemire
[bi'maiə]
động từ
bôi bùn; vấy bùn


/bi'maiə/

động từ
bôi bùn; vấy bùn
bị sa lầy

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.