Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baize
baize
[beiz]
danh từ
vải len tuyết dài (để bọc bàn ghế)


/beiz/

danh từ
vải len tuyết dài (để bọc bàn ghế)

Related search result for "baize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.