Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attar
attar
['ætə]
Cách viết khác:
otto
['ɔtou]
danh từ
tinh dầu


/'ætə/ (otto) /'ɔtou/

danh từ
tinh dầu hoa hồng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "attar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.