Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
serbian
serbian
Xem serb


/sə:b/ (Serbian) /'sə:bjən/

tính từ
(thuộc) Xéc-bi

danh từ
người Xéc-bi
tiếng Xéc-bi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.