Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wirepuller
wirepuller
['waiə,pulə]
danh từ
(chính trị) người giật dây


/'wai ,pul /

danh từ
(chính trị) người giật dây


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.