Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhoped-for
unhoped-for
[ʌn'houpt fɔ:]
tính từ
không hy vọng, không chờ đợi; không dám mong ước, bất ngờ


/ʌn'houptfɔ:/

tính từ
không mong ước, không đợi chờ, bất ngờ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.