Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unavailability
unavailability
['ʌn,əveilə'biliti]
danh từ
tính chất không sẵn sàng để dùng; tính chất không dùng được
sự không có giá trị (của vé xe...)


/'ʌnə,veilə'biliti/

danh từ
tính chất không sẵn sàng để dùng; tính chất không dùng được
sự không có giá trị (của vé xe...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.