Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
uống thuốc


[uống thuốc]
to take medicine
Uống thuốc trước bữa ăn
To take medicine on an empty stomach/before meals
Uống thuốc đúng giờ
To take medicine at a set timeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.