Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sturnus


noun
type genus of the Sturnidae: common starlings
Syn:
genus Sturnus
Hypernyms:
bird genus
Member Holonyms:
Sturnidae, family Sturnidae
Member Meronyms:
common starling, Sturnus vulgaris, Pastor, subgenus Pastor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.