Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
stoker


[stoker]
danh từ giống đực
máy tự động chất nhiên liệu vào lò (ở đầu máy xe lửa)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.