Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stimulation
stimulation
[,stimju'lei∫n]
danh từ
sự kích thích; sự khuyến khích
a working atmosphere lacking in stimulation
một không khí làm việc thiếu hào hứng


/,stimju'leiʃn/

danh từ
sự kích thích, sự khuyến khích

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.