Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smileless
smileless
['smaillis]
tính từ
không cười, nghiêm trang (nét mặt)


/'smaillis/

tính từ
không cười, nghiêm trang (nét mặt)

Related search result for "smileless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.