Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea-hog
sea-hog
['si:'hɔg]
danh từ
(động vật học) cá heo


/'si:'hɔg/

danh từ
(động vật học) cá heo

Related search result for "sea-hog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.