Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
questionary


/'kwestʃənəri/

danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) questionnaire

Related search result for "questionary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.