Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Anh Việt - Business Dictionary
purveyor


người cung ứng
nhà thầu cung ứngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.