Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
part-timer
part-timer
[,pɑ:t'taimə]
danh từ
người làm việc bán thời gian, công nhân làm không trọn ngày


/,pɑ:t'taimə/

danh từ
(thông tục) người chỉ có công ăn việc làm không trọn ngày công, người nửa thất nghiệp

Related search result for "part-timer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.