Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monarchistic
monarchistic
[,mɔnə'kistik]
tính từ
(thuộc) chủ nghĩa quân chủ, quân chủ chủ nghĩa


/'mɔnəkistik/

tính từ
(thuộc) chủ nghĩa quân chủ, quân chủ chủ nghĩa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.