Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moaningly
moaningly
['mouniηli]
phó từ
than van, rền rĩ; bi thảm, ai oán; buồn bã


/'mouniɳli/

phó từ
than van, rền rĩ; bi thảm, ai oán; buồn bã


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.