Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
laye


[laye]
danh từ giống cái
(âm nhạc) hộp xupap (ở đàn ống)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.