Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kiss-curl
kiss-curl
['kiskə:l]
danh từ
mớ tóc quăn ở trán


/'kiskə:l/

danh từ
mớ tóc quăn (ở trán)

Related search result for "kiss-curl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.