Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indigent
indigent
['indidʒənt]
tính từ
nghèo khổ, bần cùng


/'indidʤənt/

tính từ
nghèo khổ, bần cùng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indigent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.