Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
coaching job


noun
the job of a professional coach (Freq. 1)
Syn:
coaching
Derivationally related forms:
coach (for: coaching)
Hypernyms:
employment, work


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.