Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
samsara


noun
(Hinduism and Buddhism) the endless cycle of birth and suffering and death and rebirth
Topics:
Hinduism, Hindooism, Buddhism
Hypernyms:
cycle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.