Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
assizes


noun
the county courts of England (replaced in 1971 by Crown courts)
Syn:
court of assize, court of assize and nisi prius
Hypernyms:
court, tribunal, judicature


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.