Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Powys


noun
1. British writer of novels about nature;
one of three literary brothers (1872-1963)
Syn:
John Cowper Powys
Instance Hypernyms:
writer, author
2. British writer of essays;
one of three literary brothers (1884-1939)
Syn:
Llewelyn Powys
Instance Hypernyms:
writer, author
3. British writer of allegorical novels;
one of three literary brothers (1875-1953)
Syn:
Theodore Francis Powys
Instance Hypernyms:
writer, author


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.