Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Orff


noun
German musician who developed a widely used system for teaching music to children (1895-1982)
Syn:
Carl Orff
Instance Hypernyms:
musician, educator, pedagogue, pedagog


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.