Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: quá, qua (13n)
Bộ thủ: 道-首
Số nét: 12
Âm Nhật:
あやま・ち/す・ぎる

Vượt. Hơn. Như quá độ 過度 quá cái độ thường.
Lỗi, làm việc trái lẽ gọi là quá. Như cải quá 改過 đổi lỗi. Văn quá 文過 có lỗi lại còn nói che lấp đi mà cãi rằng phải.
Đã qua. Như quá khứ 過去 sự đã qua, đời đã qua.
Trách.
Một âm là qua. Từng qua. Như qua môn bất nhập 過門不入 từng đi qua cửa mà không vào.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.