Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 149 言 ngôn [6, 13] U+8A69
詩 thi
诗 shi1
  1. (Danh) Thơ. § Ngày xưa hay đặt mỗi câu bốn chữ, về sau hay dùng lối đặt năm chữ hay bảy chữ gọi là thơ ngũ ngôn , thơ thất ngôn .
  2. (Danh) Thi Kinh nói tắt. ◇Luận Ngữ : Thi: khả dĩ hưng, khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ oán. Nhĩ chi sự phụ, viễn chi sự quân, đa thức ư điểu, thú, thảo, mộc chi danh : , , , . , , (Dương Hóa ) Xem Thi có thể phấn khởi, có thể xem xét sự việc, hòa hợp được với mọi người, tỏ được sầu oán. Gần thì biết đạo thờ cha, xa biết đạo thờ vua, lại biết được nhiều tên chim, muông, cỏ, cây.
  3. (Động) Vịnh tụng.

北行詩集 bắc hành thi tập
古詩 cổ thi
古體詩 cổ thể thi
琴棋詩畫 cầm kì thi họa
全越詩錄 toàn việt thi lụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.