Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: phạm (9n)
Bộ thủ:
Số nét: 8
Âm Nhật: ハン


Con ong, con ong trên đầu có mũ.
Họ Phạm.
Cùng nghĩa với chữ phạm 範.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.