Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: thai (9n)
Bộ thủ:
Số nét: 9
Âm Nhật: タイ


Có mang ba tháng gọi là thai. Lúc con còn ở trong bụng đều gọi là thai, như thai giáo 胎教 dạy từ lúc còn trong bụng.
Cái khuôn, cái cốt chế nên đồ.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.