Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 115 禾 hòa [5, 10] U+79E4
秤 xứng
cheng4, cheng1, chen4, ping2
  1. (Danh) Cái cân.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.