Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 111 矢 thỉ [2, 7] U+77E3
矣 hĩ
yi3, xian2
  1. (Trợ cuối câu) Biểu thị khẳng định. Vậy. ◇Luận Ngữ : Nhân viễn hồ tai? Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ ? , (Thuật nhi ) Đức nhân đâu có xa gì? Ta muốn đức nhân, thì đức nhân đến vậy.
  2. (Trợ) Cũng như chữ tai . ◎Như: thậm hĩ ngô suy hĩ , (Luận ngữ ) tệ quá, ta suy quá lắm rồi.
  3. (Trợ cuối câu) Biểu thị nghi vấn. Dùng như chữ hồ để hỏi lại. ◎Như: tắc tương yên dụng bỉ tướng hĩ (Luận ngữ ) thì sẽ dùng họ giúp làm gì ư?
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.